# بسیجی_امام_خمینی

5+1+1...

ارزیابی... مثبت... خرد گرایی... شعور.... بشر.. نجات... بشر.. خانم اشتون.. لبخند... ایرانی... لبخند... تو... لبخند... من... لبخند... او... لبخند... حقوق... مسلم... مسلّم...                                                              "منطق...پیشرفت...همه" ادامه مطلب
/ 0 نظر / 9 بازدید

اسلام پویا...

جرادات عرفات...جوانان فلسطین...مقاومت...انتفاضه... زندانیان...اعتصاب غذا...                                                                                       "قضاوقدرالهی" ادامه مطلب
/ 0 نظر / 8 بازدید