# من_و_تو

انتظار...(پرسپکتیو)

بسم الله الرحمن الرحیم... ... خوان+دم=خواندم... خون+دم=خوندم... . . . خوان=سفره... دم=خون... . . . اقراء...رسول...حراء...اول... . . . آری دوست مجازم... "اقراء"... بیاد داری آیا...؟! که گفت او...! به دو الف... اول و... آن دیگریش... ماقبل همزه... . . که گفته ها دارد... با تو و ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 8 بازدید

من و تو تری...

آری دوست مجازم... او... سوم شخص مان بوده مدام... لیک... حاضر اما... و باز... مدام...                                                                                  "من تو او" ادامه مطلب
/ 0 نظر / 9 بازدید

ترس...

"آهسته جلو میرم... تا دستشو بگیرم... پدربزرگم چشاش سو نداره... اما...! مطمئنم به "دل" می بینه... گم نمیشم با او... من رفتم من رفتم... راستی... تو نمیای...؟! پدربزرگ منتظر ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 8 بازدید

نوبل...!!!

"جایزه ی صلح نوبل...آمریکا...اروپا...حقوق بشر...!!! پارک ژاکوتی...تسخیر وال استریت...اسپانیا...یونان...ژرمن...انگلند...ترکیش...؟؟؟...!!!" اینست آیا صلحتان...؟! اینست آیا امنیتی که وعده دادید بر بشر...؟! اینست آیا ارمغانتان...؟!                                                             "خودمون...بازم ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 8 بازدید

بیا تا بسازیم...

آری ای دوست مجازم بیا... بیا... تا  "من و تو "... "با هم بسازیم و...همبسازیم باز...!"   که ساختن را... بی ساختن،ممکن نیست...                                                                                           "آبادان" ادامه مطلب
/ 0 نظر / 8 بازدید