# من_و_تو

انتظار...(پرسپکتیو)

بسم الله الرحمن الرحیم... ... خوان+دم=خواندم... خون+دم=خوندم... . . . خوان=سفره... دم=خون... . . . اقراء...رسول...حراء...اول... . . . آری دوست مجازم... "اقراء"... بیاد داری آیا...؟! که گفت او...! به دو الف... اول و... آن دیگریش... ماقبل همزه... . . که گفته ها دارد... با تو و ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 12 بازدید

سلام...

من خوبم...تو خوبی؟                                                                            "فجرمون مبارک"                                         "بهمن...تجدیدمیثاق"         "هستیم...تا نفس" ادامه مطلب
/ 0 نظر / 16 بازدید

با تو...

من ساده و تو راه راه... بیام کجا راه به راه...؟! یا بعبارتی... میای کجا راه براه...؟!                                                                       "برای تو که خاصی" ادامه مطلب
/ 0 نظر / 15 بازدید

من و تو تری...

آری دوست مجازم... او... سوم شخص مان بوده مدام... لیک... حاضر اما... و باز... مدام...                                                                                  "من تو او" ادامه مطلب
/ 0 نظر / 12 بازدید

ترس...

"آهسته جلو میرم... تا دستشو بگیرم... پدربزرگم چشاش سو نداره... اما...! مطمئنم به "دل" می بینه... گم نمیشم با او... من رفتم من رفتم... راستی... تو نمیای...؟! پدربزرگ منتظر ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 14 بازدید