# من_و_تو

انتظار...(پرسپکتیو)

بسم الله الرحمن الرحیم... ... خوان+دم=خواندم... خون+دم=خوندم... . . . خوان=سفره... دم=خون... . . . اقراء...رسول...حراء...اول... . . . آری دوست مجازم... "اقراء"... بیاد داری آیا...؟! که گفت او...! به دو الف... اول و... آن دیگریش... ماقبل همزه... . . که گفته ها دارد... با تو و ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 13 بازدید

سلام...

من خوبم...تو خوبی؟                                                                            "فجرمون مبارک"                                         "بهمن...تجدیدمیثاق"         "هستیم...تا نفس" ادامه مطلب
/ 0 نظر / 17 بازدید

با تو...

من ساده و تو راه راه... بیام کجا راه به راه...؟! یا بعبارتی... میای کجا راه براه...؟!                                                                       "برای تو که خاصی" ادامه مطلب
/ 0 نظر / 16 بازدید

من و تو تری...

آری دوست مجازم... او... سوم شخص مان بوده مدام... لیک... حاضر اما... و باز... مدام...                                                                                  "من تو او" ادامه مطلب
/ 0 نظر / 13 بازدید

لرستانی عزیز...هموطن...!

امیدوارم تیمت... همین "گهر دورودمان"... مدام برنده باشد... اندرین مستطیل سبز... دانستم... که عاشقی تو هم... و طرفداریت... محکمتر اما... و بدان تو... که شکست... مقدمه است... پیروزی را... و باز... تو بدان ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 14 بازدید

نوبل...!!!

"جایزه ی صلح نوبل...آمریکا...اروپا...حقوق بشر...!!! پارک ژاکوتی...تسخیر وال استریت...اسپانیا...یونان...ژرمن...انگلند...ترکیش...؟؟؟...!!!" اینست آیا صلحتان...؟! اینست آیا امنیتی که وعده دادید بر بشر...؟! اینست آیا ارمغانتان...؟!                                                             "خودمون...بازم ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 12 بازدید

بیا تا بسازیم...

آری ای دوست مجازم بیا... بیا... تا  "من و تو "... "با هم بسازیم و...همبسازیم باز...!"   که ساختن را... بی ساختن،ممکن نیست...                                                                                           "آبادان" ادامه مطلب
/ 0 نظر / 12 بازدید