# هدف_ما،مکتب_ما

حقوقدار یا حقوقدان...؟!

گروه... کوچک... گروهک... حقوق... دارا... رای... نه...! غایبغایبغایب... کسرحقوق... نه...! کلاس... سروصدا... قانون ارز نه... قانون سکه نه...! شبگرد... فعال... نمودار رشد اقتصادی؟  8 7  8 7 8 7 8 7 ...!!! ؟؟؟ رودروایسی... نه... لیست...                                "بشینن لطفا...بشینین لطفا...بشینیم لطفا" ادامه مطلب
/ 0 نظر / 13 بازدید

بصیرت...

شاید در خیالشان نگنجید آنروز ... و در اندیشه ی آن‌‌... برگزیده زرتشتمان هم...!!! نگنجید این...!!! *** و ندانستند...آن رسولان زرتشتی... که بعضیمان در آینده... و به ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 16 بازدید