# گذشتیم

تیم ورک...

ماااهمه باااااهمممم... یه تیییم هستیییمم... . حتمآ... برنده ه میییشیییمممم... . همه باهم میگیم... ایگوانا ایگوانا ایگوانا... . همه با هم میگیم... تیکو تیکو تیکو تیکو... هوووووووووووو... چیژی نمونده بود...! . ازپل چوبی گذشتیم...تیک... از ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 42 بازدید