شهادت در راه خدا...

آرزویمان شهادت در راه خداست ،

مرگ در بستر را، مسلمان ننگ می داند!

ما  به بمب های هسته ای نیازی نداریم ،

معتقدیم ،تا ایمان به خدا هست ،بمب ها به چه کارمان می ایند ؟!

 دوستی و مودت ،بهتر است از هر گزینه ای ،امروز ؛

از برای سعادت هردومان ؛

بدانید که آزموده را آزمودن خطاست !

آری شهادت در راه اعتلای نام "الله"افتخار ماست !

 

 

                                                                                   نویسنده متن:نازنین

/ 0 نظر / 7 بازدید