کودکی و پیری...

البته از همه عذر می خوام...

و در کمال ادب...

باید بگم ...

نه نه "باید" نه...!

بهتره بگم بعضیا هم اینجا هستن بین ما...

که در این گذرگاه عمر...

فقط "مای بی بیشون میشه ایزی لایف...

همین دیگه...

و نه هیچ تغییری او...

.

گفتم که...

بعضیا...

و می شناسند همه...

هم...

همهمه...

.

و تمام...

و سلام..

.

و لولاگر آبادگر...

 

/ 0 نظر / 17 بازدید