عیب ما...این دلمان ست اینجا...

و بقول جعفر قلی زنگلی...

"خه لکو   له من   عه و   مه گرن...

موشکل  کاره  کار(کاره)دل...

 

چه ل  قه طه ر  نر و مایه...

ناکشینن  باره دل..."

 

برگردان سروده...

"مردم...!

به من عیب مگیرید...

مشکل از این دل است...

چهل قطار اشتر نروماده حتی...

نمی کشند بار این دل را..."

 

آری همراهم...!

و اگر این رحیم نبود باندرونی سینه...!

آنوقت...

پاسخش می دیدی...

تو از ما...

او با ما...

 

***واعجازمان خنده...

/ 0 نظر / 17 بازدید