غرور...

شنیدستم که هر کوکب جهانی

جداگانه     زمین   و     آسمانی

زمین  در جنب  این  افلاک  مینا

چو  خشخاشی  بود در قعر دریا!!

تو خود بنگرکزین خشخاش چندی!

و  بعد  تا  بر  غرور  خود    بخندی!!!!!!!!!!!!

/ 0 نظر / 7 بازدید