تحول در نظام و سیستم آموزش و پرورش

برای تحول در نظام و سیستم آموزش وپرورش،نیازی به نوشتن کتاب ها،وصفحات زیادتر نیست!

بایددریابیم آن کلید واژه را که یک مربی آگاه شاید،در لالایی های شبانه،در گوش کودکش زمزمه کرد و کودکش(حربن یزیدریاحی)را آنگونه زیبا رستگار ساخت .

و چه زیباترمعلمی کرد آن مربی !!!

آن کلید واژه نام مبارک" الله"است بی شک!

 

/ 0 نظر / 8 بازدید